Måste vara en uppsägning fortfarande registrerat brev/mail?

Fråga:

Skall uppsägningen av kontrakt ännu registrerat brev/brev eller kan nu även e-post?


Svar:

En bättre lösning än att avbryta genom mail, är annulleringen av fax. Här kan du skriva ut ett fax rapport vänner och oftast så att du har ett kvitto för leverans. Du vill absolut säkerhet, rekommenderat brev med mottagningsbevis är fortfarande i efterfrågan.