Måste vara föräldrar till ett barn för avsägelse av arv av ett godkännande?

Fråga:

Ett barn har fått ett arv. Föräldrarna säger men att detta arv inte är bra för ditt barn och vill slå dem så. De gör detta utan officiellt godkännande?


Svar:

Skäl taezlich inte, eftersom föräldrar ansvarar för sina barn.

Det finns ett krav på samtycke om intressekonflikter. Morfar barnbarn ärvt en värdefull bit mark. Om sonson (företrädd av fadern), far (son till farfars) denna Grudnstück ärver.

En Ausschalgung skulle alltså vara lätt abnfechtbar utan officiellt godkännande.