Mat och råvaror stiga igen oerhört. Efterfrågan eller spekulation?

Fråga:

Nu har vi situationen för 2008: livsmedelspriserna stiga till nya höjder.

Detta är ett fundamentalt försvarbart utveckling eller bör en misstänkt spekulationer bakom det?


Svar:

Å ena sidan, är spekulationer enorma. På den andra är klimatförändringarna och de därav följande missväxt till verkligheten som bör på sikt utgöra utvecklingen mer och mer.

För mig uppstår undrar om någon gång någon ett koncept sätter på bordet, erbjuds möjligheterna till produktion av livsmedel i Afrika till förmån. Från höger sida kommer (exempel i Kina) den spekulativa bubblan kunde har spruckit, vilket resulterar i den episod som betydligt färre människor svälter.

Temat är spännande. Jag gör dock som att en båge som är varför eftersom jag anser att det omoraliskt att gå med mig. Som en moralisk person är jag också säker att spekulation med mat gå fel mig.