Med vilka nyckeltal från en BWA kan du se att ett bolag är på obestånd?

Fråga:

Ses där på en grupp av nyckeltal i en Företagsanalys (BWA) eller en särskild åtgärd är meningsfull om ett företag snart i konkurs eller är på obestånd?


Svar:

Från den BWA jag kan se, hur inkomster situationen är (inkomst - kostnader för inköp av varor), men de flesta isnd ja lager av varor som inte ingår, därför jag har problem inventarieförändringar inte att känna igen.

I pengar marknaden står jag inte ser på BWA, utnyttjas hur långt dispo.

Bara om jag har åtminstone Dispolitmits, kan jag se situationerna är så spänd.

Där, måste du beräkna sedan kort om liquidenmittel (inklusive dispo) tillräckliga för att täcka kortfristiga skulder.