Meddelande om förändringar i privata sjukförsäkringar 2010?

Fråga:

Vem vill gå i PKVEN 2010, vilken uppsägningstiden har en?


Svar:

Om du vill avsluta den lagstadgade sjukförsäkringen, uppsägningstider är alltid desamma: två fulla månader och de återstående dagarna av den aktuella månaden.

Exempel: du avbryta den 15 januari, 2010. Sedan passerar tiden fram till den 31 januari... och dessutom två hela månader = kan du gå till den första April 2010.

Men observera: villkor: så du måste bevisa minst tre hela år inkomst som anställd, som regelbundet överskrider bidrag bedömning taket.

Också: det finns ingen fri familj försäkring med de privata försäkringsföretagen. Och: Om din inkomst ska vara tid inte längre fullt så hög som nu - det finns ingen post minskningar, men endast en degradering i billigare basräntan... alla vackra fördelar du har haft hittills, ges inte längre. Och även om du senare pensionärer, full hälsa premierna beror på de privata försäkringsföretagen.

I den lagstadgade sjukförsäkringen beräknas bidraget från den befintliga inkomsten.

Om du ändrar - inom privat och ändå vill gå tillbaka... från 55 års ålder. måste den lagstadgade sjukförsäkringen inte längre ta dig.

Vad är arbetslösa, om du kommer långtidssjukskrivna-? Full hälsa premierna beror alltid.

Steg i den privata sjukförsäkringen vara väl planerad.