Medicare betalar för ur landet sjukvårdskostnader?

Detta tas direkt från Medicare och du 2009 bok:
Medicare täcker allmänt inte sjukvård medan du reser utanför USA ("USA" omfattar de 50 staterna, District of Columbia, Puerto Rico, Jungfruöarna, Guam, Nordmarianerna och Amerikanska Samoa). Det finns undantag även några fall där Medicare kan betala för tjänster som du får på fartyg inom territorialvatten angränsande landområden av USA I sällsynta fall kan Medicare betala för slutenvården sjukhus, läkare eller ambulans tjänster får du i ett främmande land i följande situationer:
1) om en nödsituation uppstod inom USA och utländska sjukhuset är närmare än den närmaste amerikanska sjukhus som kan behandla ditt medicinska tillstånd
2) om du reser genom Kanada utan oskäligt dröjsmål av den rakaste vägen mellan Alaska och en annan stat när en medicinsk nödsituation inträffar och det kanadensiska sjukhuset är närmare än den närmaste amerikanska sjukhus som kan behandla nöd
3) om du bor i USA och det utländska sjukhuset är närmare hemmet än den närmaste amerikanska sjukhus som kan behandla ditt medicinska tillstånd, om en nödsituation finns
Du betala 20% av beloppet som Medicare-godkända, och del B självrisken gäller.
Du kan se boken genom att gå till länken under relaterade länkar.