Mellan heterogena blandningar lösningar föreningar eller element hur skulle du klassificera följande material - air India färgpulver papper bordssalt trä alkohol apple mjölk plutonium och vatten?

Air---föroreningar såsom pollen och andra fasta partiklar och vattenånga gör luften består av flera faser är det därför en heterogen blandning
ren luft---homogen blandning; en lösning
bläck---homogen blandning av olika färgämnen; en lösning
bordssalt---sammansatta av natrium och klor
Wood---förening

* trä kan vara en heterogen blandning eftersom det bodde en gång men jag tror inte det är en förening

alkohol-förening av kol syre och väte
Apple - heterogen blandning av vitaminer etc
mjölk - heterogen blandning
plutonium--element
vatten-förening av väte och syre
men jag tror det finns några fel i denna fråga, är det Indien eller Lufta Indien eller bläck papper .well mycket förvirrande men jag har försökt att övertyga u