Mellan vilka två länder Adams-Onís fördrag av 1819 sätta gränser?

Spanien och USA undertecknat detta fördrag.