Metaforer i historien om en timme?

Metaforer i historien om en timme?

Metaforer är något icke bokstavliga uttalande, något sagt som inte är faktiskt sant, men är avsedd att förmedla vissa idé det är sant.