Mga halimbawa ng pook urban sa pook rural?

Mga halimbawa ng pook urban sa pook rural?

Dagupan city
Manila
Baguio city
Santiago staden
Davao city