Mig grad självständigt gjort och fråga mig hur det är med den sociala tryggheten bäst?

Fråga:

Bör jag själv frivilligt i arbetslöshet, sjuk- och pensionsförsäkring fortsätta försäkra eller privat slutsatsen att?


Svar:

På sjukförsäkringen måste du fråga dig själv en realistisk prognos för framtiden. Du kan - spara bara för att du betalar hela beloppet sig - ggü ganska mycket pengar den lagliga frivilliga sjukförsäkringen genom val av överskott.

Du behöver vänner men göra det klart att det inte finns en väg tillbaka och att detta är möjligt endast under vissa villkor. Om du vill starta en familj, är PKVEN också avdragsgill bidrag når den lagstadgade sjukförsäkringen eller till och med över.

ALV är inte hur du vill också vara utan arbete?

Eftersom du inte vet vad framtiden för med sig, tror jag det är vettigt att behålla pensionsförsäkringen med Mindestbeiträgen. Skulle du någon gång återvända till anställningsförhållandet, du har de nödvändiga bidrag år således gå före pensioneringen.

Du är förmodligen fortfarande ung, det är klart för en privat pension ett tag, tills du har konsoliderat du självständigt.