Minsta bidrag: Riestersparplan. När bör jag justera bidragen?

Fråga:

Min fru går tillbaka till jobbet i maj. För närvarande, lönar det sig minst 120 euro per år. När gör hon anpassa inlägg igen?


Svar:

Bästa varje år i januari, eftersom bidragen är baserade på bruttoinkomsten av föregående år. Inlägget 2013 så beroende på bruttoinkomsten av 2012.