Monique Coleman sparken?

Ingen Monique är inte sparken men Vanessa var om att få sparken nr Monique Coleman är inte sparken från High School Musical 3 Senior år men Vanessa var om att få sparken men Vanessa sparken inte antingen