Nämna olika former av energi?

Olika former av energi är kinetic, kemiska, potentiella, elektriska, elektrokemiska, termisk, elektromagnetisk, ljud, kärnkraft, genetiska, inre, elastiska och diskret.