Namnge det material som används för att göra rep för bergsklättring?

Namnge det material som används för att göra rep för bergsklättring?

nylon är det material som används för att göra rep för bergsklättring.