Napoleons trupper gjorde och skjuta näsan bort av sfinxen i Egypten?

Nej. Det fanns ritningar av Sfinxen utan en näsa för Napoleons tid. Sfinxen faktiskt förlorade en stor del av dess funktioner i 1378 AD när en lokal Sufi Sheik trodde Sfinxen är avgudadyrkan och försökte spränga det med sprängämnen. Hans namn var Sayim al-Dahr. De gjorde ungefär samma sak i Afghanistan med några buddhistiska bilder som de inte gillar.

Den andra teorin är att han gick upp där med en mejsel eftersom det finns märkning där näsan brukade vara som visar att typ av verktyg hade använts att bryta av näsan.