När anslöt Malawi till FN?

När anslöt Malawi till FN?

Malawi gick FN på 1 December 1964.