När används kirurgi i TB behandling?

När används kirurgi i TB behandling?

Kirurgisk behandling av TB kan användas om mediciner är ineffektiva.