När är det judiska nyåret 2011?

När är det judiska nyåret 2011?

Rosh Hashana 2011 blir den September 29 och 30.