När är det olagligt att köra på axeln?

När är det olagligt att köra på axeln?

I Oregon, när det är obelagda, har en cykel körfält, och du försöker inte passera någon svänger vänster.