När är Marcus Navodaya Vidyalaya ingången för 6: e klass resultat?

Inträdesförhör hölls den 10-07-2011