När blev Mauretanien oberoende av dess kolonisterna?

När blev Mauretanien oberoende av dess kolonisterna?

Mauretanien blev självständigt från dess kolonisterna 1960.