När började den koloniala perioden i Amerika?

I 1608, när Jamestown, den första permanenta engelska bosättningen etablerades.