När började det assyriska riket?

När började det assyriska riket?

745 f.Kr. - 612 f.Kr.