När den första Spider-Man tv Visa luft på TV?

När den första Spider-Man tv Visa luft på TV?

När kallades spider man tv Visa första ai det sändes först 1967 kraften i doc.oc