När djuren har erövrat fiende har vilka råd gamla stora ge djuren om laster av fienden?

Han berättar för dem att fienden är boskap och cattles är ett byte