När dras ett bankkort?

Fråga:

Det finns även fall där ett betalkort vid en ATM kommer att vara indragen? Eller Bankomaten spottar ut igen och igen karta och ger en indikation av orsaken?


Svar:

Om kortet är gespeert i de flesta maskiner också tillbaka.