När du tittar genom ett glasfönster varför kan du se glaset och din spegelbild?

Glas är öppet vilket betyder att ljus som passerar genom det och du kan se igenom det, men lite ljus speglar tillbaka och om ytan är mycket smidig som glas ofta är då ljuset reflekteras tillbaka kan därför ses som en reflekterad bild.