När en tekniker hänvisar till motor slip vad teknikern talar om?

När en tekniker hänvisar till motor slip vad teknikern talar om?

Elektriska motorer är i grunden en uppsättning magneter #1 (på snurrande axeln som driver lasten) jagar en annan uppsättning magneter #2 (på den stationära lindningarna kring magneter #1). Motsatser locka. Magnet #2 ändrar polaritet med strömkälla AC (växelström). Om det inte fanns någon slip magnet nummer ett skulle fånga magnet nummer skulle två och motorn sluta.