När erkändes alkoholism som en sjukdom?

När erkändes alkoholism som en sjukdom?

Alkoholism var erkänd som en sjukdom av American Medical Association 1953 och av American Psychiatric Association några år senare.