När fick Washington DC elektorsröster?

Ändringsförslag XXIII (23) till konstitutionen, som kongressen föreslår 17 juni 1960, och ratificerades av påstår den 29 mars 1961, gav DC rätt att rösta i presidentvalet. Det har nu tre elektorsröster, samma som Montana, Delaware, Vermont och flera andra små stater.