När förklarades Yellowstone national park?

När förklarades Yellowstone national park?

1: a mars 1872.

Yellowstone National Park förklarades en nation park 1872 av den federala regeringen. Det råkade vara den första nation parken till någonsin finns. Det har sedan dess varit öppen för allmänheten.