När ger du din zakat under Ramadan?

När ger du din zakat under Ramadan?

Det finns ingen gräns i Ramdan månad men det är nödvändigt att före comopletion av månad ramdan zakat bör betala.