När hon börjar intresse skyldighet på lån där dagen slutar?

Fråga:

Ett lån är att betala ränta på lån. Börjar dag räntan när det slutar?


Svar:

Vanligtvis börjar med tillbakadragande och slut upp med full återbetalning.

Från reklam eller subvention inrättats kan annars gått nesien, men det kommer faktiskt alltid ingår i priset.