När inrättades organisationen för rättvis handel och varför?

När inrättades organisationen för rättvis handel och varför?

Den aktuella rörelsen för rättvis handel var formad i Europa under 1960-talet. Rättvis handel är en organiserad social rörelse och marknadsbaserad metod för att lindra fattigdomen och främja hållbar utveckling. Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade