När inte Paranormal Activity 3 ut i röd-box?

När inte Paranormal Activity 3 ut i röd-box?

Paranormal Activity 3 kom ut i Redbox den 24 januari 2012.