När kan jag köpa de bästa bestånden?

Fråga:

Jag är redan intresserade av aktiemarknaden och vill gå före införandet av den platt skatten. Är subprime-krisen nu över?


Svar:

Denna fråga är svår att besvara. Bankerna är fortfarande i en kris och den amerikanska ekonomin försvagas. Dessutom, priserna är höga och marknaderna är mycket instabil. Bör nu få vill jag rekommendera dig att strö din aktieportfölj för att minimera risken. Tenderar att, man kan säga att, på lång sikt, kan du generera positiv avkastning med en solid portfölj.