När kan jag säga upp försäkringen.

Fråga:

Har nu, jag vill avbryta flera försäkringsbolag jag vill avbryta eftersom jag har blivit mottagare Hartz4 och försäkringen också blir dyrare ju men det inte skulle gå under omständigheter, försäkringsbolaget har berättat för mig. Vad gör jag nu.


Svar:

Igen, du har att skriva som VI nciht betala HArtz mottagare kan och också någonsin bli Gripen. Vill du avbryta Deshlab, så att inga onödiga kostnader.

Såvitt det avser liv- och pensionsförsäkring, kan du be men också för post exponering tills du blir bättre.