När Kenya blev en självständig nation?

I December 1963 blev Kenya självständigt från britterna.