När kom Mick Jagger dör?

När kom Mick Jagger dör?

Ja gick Mick Jagger dog på Feb.16,2011 sedan de grävde honom tillbaka upp och han tillbaka på turné.