När kom Ostindiska kompaniet i Indien?

När kom Ostindiska kompaniet i Indien?

Den svenska östra Indien cos första framgångsrika resa till Indien under namnet "Guvernör och företaget av köpmännen av London handeln med Ostindien" var år 1601. Tidigare försök gjorts av handlare sedan 1588 var misslyckade med antingen fartygen återvänder hem eller förlorade till sjöss. Den lyckade resan var beslag av Capt. James Lancaster