När kommer acceptans och avsägelse av arv tidsfrist för?

Fråga:

Börjar perioden när lär sig av kulturarv för testatorns död, eller när han får reda på datum för öppnandet av testamentet? Det kan Ja både vara olika om det inte är en obligatorisk arvinge, eller?


Svar:

När ärva vet behovet som de ärver (hustru, barn) med TD av avliden.

När andra som ärver genom ett testamente, med öppning av testamentet. De tidigare endast vet att de är i den. kunde få vad det bara en souvenir.