När man behandlar ett brev i hand om är det den person som du vill ta emot brevet eller den person som bor på den adressen?

C/O är den person som bor på adressen.

Exempel:

John Smith
C/O Pocahontas Rolfe
1234 Notta Real St.
Jamestown, VA 58401

Brevet skickas till Pocahantas' adress, men är avsett att ges till John Smith. Det är i hennes vård att ge till honom.