När Michael Jordan sluta spela Chicago tjurar?

När Michael Jordan sluta spela Chicago tjurar?

Michael Jordan slutade spela för Chicago tjurar 2003