När och var föddes Buddha?

Tiden av Lord Buddhas födelse- och dödsår är osäkra, mer än 2500 år sedan från nu.

Lord Buddha föddes i Lumbini, i Nepal.
Det finns miljoner buddhister i Nepal.
Buddha var bränna runt 565 f.Kr. i Lumbini, Nepal.