När och var föddes Edward Cullen?

När och var föddes Edward Cullen?

Edward Cullen (född Edward Anthony Masen) är född 20 juni 1901 i Chicago, Illinois, och är frysta i sin 17-åriga kropp. Samtidigt dör av spanska sjukan, ändrades han till en vampyr av Dr. Carlisle Cullen efter Edvards mor, Elizabeth, bad honom att spara Edward som hennes sista önskan.

Hans födelseort anges inte, varken i tryck eller i film.