När och var föddes Frederic Chopin?

Frederic Chopin föddes år 1810 i Polen.