När och var föddes Sarah gamla testamentet?

Toran ger inte denna information, men traditionen har att Sarah var född i Israel, omkring 4000 år sedan.

Toran ger inte någon information eftersom det inte är biblisk. [Meningen är fel. Toran är faktiskt de första 5 böckerna i Bibeln.] Sarah var gift med Abraham och mor om Isaac; först kallade Sarai (Första Mosebok 11:29-31). Gud lovade henne att om hon hade varit karg i hela sitt liv, hon skulle föda en son på sin ålderdom (Första Moseboken 17:15-21, 18:10-15). Tagna från håll Bibeln.

Svar
Sarah [då hette Sarai] var halvsyster till Abraham, och eftersom han var från staden i din i Kaldeen, är det bara logiskt att anta att hon var också från din. När det gäller dating, hon var 127 [Gen 23:2] när hon dog i 1859BC, vilket innebär att hon var född i 1986BC [alla datum Ussher].