När och var föddes Toni Morrison?

Toni Morrison föddes februari 28th 1931 och hon var född i Lorain, Ohio när hon föddes sitt namn var Chloe Annthony Woffard... jag gjorde ett projekt på henne så jag vet att dessa är riktiga fakta tro mig