När och var uppfanns rytmisk gymnastik?

När och var uppfanns rytmisk gymnastik?

1963, och förmodligen i Ryssland.